• PROGRAM: 09-18
Corbeanca DN1, vis-a-vis de Therme

Despre

Incepand cu 04.10.2017, S.C. TERMOSOLAR AKTIV SRL implementeaza proiectul cu numele „Realizarea de sisteme solare inovatoare cu o durata redusa de amortizare pentru utilizator”, cod MySMIS 113328, „Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020”.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea unei idei tehnologice brevetate, privind realizarea unui sistem solar pentru producerea de apa calda si caldura, precum si diversificarea sa in solutii inovative de producere de energie electrica si energie termica, in vederea dezvoltarii unor produse noi, cu valoare adaugata mare si cu competitivitate ridicata, avand o valoare totala de 933.100 Lei.
Valoarea cofinantarii UE este de 823.842 Lei din care FEDR: 659073,60, BS: 164768,40. Proiectul se va finaliza la data de 04.10.2019.