• PROGRAM: 09-18
Otopeni Strada Margaritarului 7

Anunt incepere proiect

Incepand cu 04.10.2017, S.C. TERMOSOLAR AKTIV SRL implementeaza proiectul cu numele „Realizarea de sisteme solare inovatoare cu o durata redusa de amortizare pentru utilizator”, cod MySMIS 113328, “Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020”.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea unei idei tehnologice brevetate, privind realizarea unui sistem solar pentru producerea de apa calda si caldura, precum si diversificarea sa in solutii inovative de producere de energie electrica si energie termica, in vederea dezvoltarii unor produse noi, cu valoare adaugata mare si cu competitivitate ridicata, avand o valoare totala de 933.100 Lei. Valoarea cofinantarii UE este de 823.842 Lei din care FEDR: 659073,60, BS: 164768,40.

Produsele finale rezultate in urma implementarii proiectului sunt:
1. Sistem cilindric pentru captarea energiei solare
2. Captator solar plan inserat in interiorul unui geam termopan
3. Sistem solar de incalzire cu aer cald incastrat in tencuiala
4. Sistem solar combinat de incalzire cu panouri solare fotovoltaice si pompa de caldura.

Indicatorii relevanti ai proiectului sunt:
– 3 cereri de brevet de inventie pentru protejarea rezultatelor cercetarii efectuate in cadrul proiectului
– crearea 4 noi locuri de munca, dintre care 2 in domeniul cercetare/dezvoltare.

Proiectul se va finaliza la data de 04.10.2019.