• PROGRAM: 09-18
Otopeni Strada Margaritarului 7

Despre

Anunț privind închiderea proiectului „Realizarea de sisteme solare inovatoare cu o durata redusa de amortizare pentru utilizator”

 

S.C TERMOSOLAR AKTIV S.R.L. cu sediul în București, Str. Dumbrava Rosie, Nr, 28, , Sector 5, București, cod fiscal RO34774464, reprezentată prin domnul Badicescu Radu Du-mitru în calitate de Reprezentant Legal, anunță finalizarea proiectului “Realizarea de sisteme solare inovatoare cu o durata redusa de amortizare pentru utilizator”, ID P_38_837, Cod MySMIS 113328, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, derulat începând cu data de 04.10.2017 în baza contractului de finanţare 26/AXA1/12.1C/04.10.2017 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) şi cu Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului a fost 933.100 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost 823.842 lei.

Obiectivul principal al proiectului “Realizarea de sisteme solare inovatoare cu o durata redusa de amortizare pentru utilizator” l-a reprezentat valorificarea unei idei tehnologice brevetata, privind realizarea unui sistem solar pentru producerea de apa calda si caldura, precum si diversificarea sa in solutii inovative de producere de energie electrica si energie termica, in vederea dezvoltarii unor produse noi, cu valoare adaugata mare si cu competitivitate ridicata. Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt: Elaborare documentatii tehnice de realizare a modelelor experimentale, Elaborare studiu de piata, Realizare modele experimentale, Raport de evaluare a costurilor de realizare a sistemelor elaborate, Realizare prototipuri, Depunere trei cereri de brevet de inventie, Realizare produse din fiecare prototip selectat pentru introducerea in fabricatia de serie.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.2.1 – Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individuale sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere.